ציניה כדורית

עונתי קיץ, שמש מלאה
התקשר לקבלת מחיר