צלוזיה זנב שועל

עונתי קיץ, שמש מלאה
התקשר לקבלת מחיר