ורד ענבר

צמח לחצי צל, פורח בגלים, צמח חזק.
Call for pricing