חרצית כריזינתמה

צמח רב שנתי לחצי צל
התקשר לקבלת מחיר