סחלב

צמח בית מקסים, אוהב אור ולחות, רגיש לקור, פריחה ארוכה מאד, ללא שמש ישירה.
Call for pricing