פלקטרנטוס מגוון

לחצי צל, דוחה יתושים.
התקשר לקבלת מחיר