חמציץ בואי

צמח לשמש מלאה, פריחה חורפית מדהימה, מזריעה את עצמו וגדל מידי שנה
Call for pricing