מרווה הדורה

צמח לחצי צל/צל, צמח עונתי חורף, פריחה באזור חורף סתיו.
Call for pricing