פרפיגיום

צמח לצל בעיקר לגינה ומרפסת
Call for pricing