גזניה אשונה

צמח רב שנתי, לשמש מלאה/חצי צל.
₪ 13.00