גזניה אשונה

צמח רב שנתי, לשמש מלאה/חצי צל.
התקשר לקבלת מחיר