גרניום פלרגון זקוף

לשמש מלאה/חצי צל.
התקשר לקבלת מחיר