מרווה הדורה

שיח קטן לחצי צל, מרשים מאד, טובה יותר בעציצים.
₪ 21.00