מרווה הדורה

שיח קטן לחצי צל, מרשים מאד, טובה יותר בעציצים.
התקשר לקבלת מחיר