פלקוט טיקדן

צמח רב שנתי, לחצי צל, נעלם בחור וחוזר באביב.
התקשר לקבלת מחיר