לפופית ליפומאה

צמח רב שנתי, לשמש מלאה/חצי צל, נכנסת לשנת חורף ומתעוררת באביב.
Call for pricing