קלמנטינה זן מיכל

לשמש מלאה, עמיד קור/חום.
התקשר לקבלת מחיר