שזיף פיסרדי

עץ נוי יחסית קטן, נשיר בחורף, פורח באביב, קל מאד לגידול
₪ 59.00