לגוסטרום ביצני

שיח לגדר חיה, עלים מגוונים, לשמש מלאה.
התקשר לקבלת מחיר