שפריצר

בקבוק עם ברז להתזת/ריסוס נוזל
Call for pricing