פנדוראה יסמינית

מטפס, ירוק עד, פריחה אביב-קיץ, שמש מלאה/חצי צל
₪ 43.00