פנדוראה יסמינית

מטפס, שמש מלאה, ירוק עד, פריחה אביב-קיץ.
₪ 43.00